четвер, 1 травня 2014 р.

Biopolymers and Cell 2014 vol 30 issue 2

Biopolymers and Cell 
2014 volume 30 issue 2
http://dx.doi.org/10.7124/bc.30.2


Table of  Contents

Reviews
Sklyar I. V., Iarovaia O. V., Lipinski M., Vassetzky Y. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):90-95
Structure and Function of Biopolymers
Trosiuk T. V., Liudkovska V. V., Shalak V. F., Negrutskii B. S., El’skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):96-106
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Shablii V. A., Kuchma M. D., Kyryk V. M., Svitina H. M., Shablii Yu. M., Lukash L. L., Lobintseva G. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):118-121
Varyvoda O. Yu., Yashchenko A. M., Lutsyk A. D., Bilyy R. O., Afanasiev S. V., Filyak Ye. Z., Stoika R. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):122-128
Biomedicine
Kondratov A. G., Nekrasov K. A., Lototska L. V., Panasenko G. V., Stoliar L. A., Lapska Y. V., Kolesnyk O. O., Shchepotin I. B., Rynditch A. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):129-134
Molecular and Cell Biotechnologies
Rogulska O. Yu., Petrenko Yu. O., Kalinkevich O. V., Kalinkevich A. N., Petrenko O. Yu.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):135-140
Viruses and Cell
Bioinformatics
Dotsenko V. A., Obolenskaya M. Yu.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):149-156
Book Review

Немає коментарів:

Дописати коментар