четвер, 4 вересня 2014 р.

Biopolymers and Cell vol 30 issue 3

Biopolymers and Cell 
2014 volume 30 issue 3
http://dx.doi.org/10.7124/bc.30.3


Table of  Contents
Reviews
Evdokimov A. N., Lavrik O. I., Petruseva I. O.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):167-183.
 
Minireviews
Structure and Function of Biopolymers
Severinovskaya O. V., Kovalska V. B., Losytskyy M. Yu., Cherepanov V. V., Subramaniam V., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):190-196.
 
Santos G. C. Jr, Goes A. C. S., de Moura Gallo C. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):197-202.
 
Kotsarenko K. V., Lylo V. V., Macewicz L. L., Ruban T. P., Luchakivska Yu. S., Kuchuk M. V., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):203-208.
 
Molecular and Cell Biotechnologies
Sergeyeva T. A., Chelyadina D. S., Gorbach L. A., Brovko O. O., Piletska E. V., Piletsky S. A., Sergeeva L. M., El’skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):209-215.
 
Pokholenko Ia. O., Chetyrkina M. D., Dubey L. V., Dubey I. Ya., Moshynets O. V., Sheludko E. V., Shpylova S. P., Degtiarova M. I., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):216-222.
 
Methods
Gotsulyak N. Ya., Kosach V. R., Cherednyk O. V., Tykhonkova I. O., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):223-228.
 
Biomedicine
Rudenko E. E., Gerashchenko G. V., Lapska Y. V., Vozianov S. O., Zgonnyk Y. M., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):229-233.
 
Kucherenko A. M., Shulzhenko D. V., Kuznetsova S. M., Demydov S. V., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):234-238.
 
Molecular Biophysics

Немає коментарів:

Дописати коментар