четвер, 9 квітня 2015 р.

Biopolymers and Cell. 2015; 31(1)


Biopolymers and Cell. 2015; 31(1)


CONTENT

Jubilee
Reviews
Dunich A. A., Mishchenko L. T.
Biopolym. Cell. 2015; 31(1):15-28.

Structure and Function of Biopolymers
Rudenko E. E., Lapska Y. V., Gerashchenko G. V., Stakhovsky E. O., Vikarchuk M. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2015; 31(1):29-33.

Biomedicine
Tkach I. R., Sosnina K. O., Huleyuk N. L., Terpylyak O. I., Zastavna D. V., Weise A., Kosyakova N., Liehr T.
Biopolym. Cell. 2015; 31(1):38-45.

Garbuzova V. Yu., Stroy D. A., Dosenko V. E., Obukhova O. A., Ataman O. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(1):46-56.

Viruses and Cell
Shevchenko T. P., Tymchyshyn O. V., AlDalain E., Bysov A. S., Budzanivska I. G., Shevchenko O. V., Polishchuk V. P.
Biopolym. Cell. 2015; 31(1):57-62.

Bioinformatics
Methods

неділя, 15 лютого 2015 р.

Biopolym. Cell. 2014; 30(6)

Biopolymers and Cell 2014 vol 30 iss 6
doi: http://dx.doi.org/10.7124/bc.30.6

Reviews
Golov A. K., Razin S. V., Gavrilov A. A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):413-425.
 
Shkarina K. A., Cherednyk O. V., Voloschenko I. I., Trembach O. M., Trembach I. O., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):426-435.
 
Structure and Function of Biopolymers
Derevyanchuk M. V., Grabelnyh O. I., Litvinovskaya R. P., Voinikov V. K., Sauchuk A. L., Khripach V. A., Kravets V. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):436-442.
 
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Kotsarenko K. V., Lylo V. V., Ruban T. P., Macewicz L. L., Kornelyuk A. I., Chernykh S. I., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):448-453.
 
Molecular and Cell Biotechnologies
Shalak V. F., Vislovukh A. A., Novosylna O. V., Khoruzhenko A. I., Kovalenko M. I., Kolesanova E. F., Egorova E. A., Mishin A. A., Krotevych M. S., Skoroda L. V., Negrutskii B. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):454-461.
 
Pyeshkova V. N., Dudchenko O. Y., Soldatkin O. O., Kucherenko I. S., Ozansoy Kasap B., Akata Kurc B., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):462-468.
 
Vasyliev R. G., Rodnichenko A. E., Zubov D. A., Rymar S. Y., Gubar O. S., Labunets I. F., Novikova S. N.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):469-476.
 
Biomedicine
Paramonova N., Kupca S., Rumba-Rozenfelde I., Sjakste N., Sjakste T.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):477-480.
 
Short Communications
Morderer D. Ye., Rymarenko O. V., Skrypkina I. Ya., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):481-484.
 
Chronicle and Information
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):485.

Biopolymers and Cell 2014 volume 30 issue 5

Biopolymers and Cell   doi: http://dx.doi.org/10.7124/bc.30.5

2014 volume 30 issue 5
Reviews
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Bioorganic Chemistry
Prylutska S. V., Didenko G. V., Potebnya G. P., Bogutska K. I., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P.
Biopolym. Cell. 2014; 30(5):372-376.

Biomedicine
Paramonova N., Wu L. Shi-Shin, Rumba-Rozenfelde I., Wang J. -Y., Sjakste N., Sjakste T.
Biopolym. Cell. 2014; 30(5):377-387.

Trofimova N. S., Olkhovich N. V., Gorovenko N. G.
Biopolym. Cell. 2014; 30(5):388-393.

Molecular and Cell Biotechnologies
Short Communications
Kucherenko A. M., Pampukha V. M., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(5):400-402.

Discussions
Grytsay V. I., Musatenko I. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(5):403-409.

Chronicle and Information
Biopolym. Cell. 2014; 30(5):410.

четвер, 4 вересня 2014 р.

Biopolymers and Cell 2014 volume 30 issue 4

Biopolymers and Cell   
2014 volume 30 issue 4
http://dx.doi.org/10.7124/bc.30.4


Table of  Contents
Reviews
Rich J. , Ogryzko V. V., Pirozhkova I. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(4):249-259.
 
Kotova E. S., Akopov S. B., Sverdlov E. D., Nikolaev L. G.
Biopolym. Cell. 2014; 30(4):260-272.
 
Maiborodin I. V., Kuznetsova I. V., Shevela A. I., Manaev A. A., Chastikin G. A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(4):273-278.
 
Structure and Function of Biopolymers
Skorobogatov O. Yu., Lozhko D. N., Zhukov I. Yu., Kozlov O. V., Tkachuk Z. Yu.
Biopolym. Cell. 2014; 30(4):279-285.
 
Molecular and Cell Biotechnologies
Soldatkin O. O., Ozansoy Kasap B. , Akata Kurc B. , Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V., El’skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(4):291-298.
 
Goriacha I. P., Zinchenko V. D., Dyubko T. S., Romodanova E. A., Tatarets A. L.
Biopolym. Cell. 2014; 30(4):299-304.
 
Biomedicine
Bioorganic Chemistry
Tkacheva T. N., S .L. Yefimova, Klochkov V. K., Sorokin A. V., Malyukin Yu. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(4):314-320.
 
Bioinformatics
Hurmach V. V., Balinskyi O. M., Platonov M. O., Boyko O. M., Borysko P. O., Prylutskyy Yu. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(4):321-325.
 

Biopolymers and Cell vol 30 issue 3

Biopolymers and Cell 
2014 volume 30 issue 3
http://dx.doi.org/10.7124/bc.30.3


Table of  Contents
Reviews
Evdokimov A. N., Lavrik O. I., Petruseva I. O.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):167-183.
 
Minireviews
Structure and Function of Biopolymers
Severinovskaya O. V., Kovalska V. B., Losytskyy M. Yu., Cherepanov V. V., Subramaniam V., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):190-196.
 
Santos G. C. Jr, Goes A. C. S., de Moura Gallo C. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):197-202.
 
Kotsarenko K. V., Lylo V. V., Macewicz L. L., Ruban T. P., Luchakivska Yu. S., Kuchuk M. V., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):203-208.
 
Molecular and Cell Biotechnologies
Sergeyeva T. A., Chelyadina D. S., Gorbach L. A., Brovko O. O., Piletska E. V., Piletsky S. A., Sergeeva L. M., El’skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):209-215.
 
Pokholenko Ia. O., Chetyrkina M. D., Dubey L. V., Dubey I. Ya., Moshynets O. V., Sheludko E. V., Shpylova S. P., Degtiarova M. I., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):216-222.
 
Methods
Gotsulyak N. Ya., Kosach V. R., Cherednyk O. V., Tykhonkova I. O., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):223-228.
 
Biomedicine
Rudenko E. E., Gerashchenko G. V., Lapska Y. V., Vozianov S. O., Zgonnyk Y. M., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):229-233.
 
Kucherenko A. M., Shulzhenko D. V., Kuznetsova S. M., Demydov S. V., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(3):234-238.
 
Molecular Biophysics